İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Sertifika Kursu

Uzaktan Eğitim Akademisi
Kluzem

Kurs Bilgileri

Kayıt Tarihleri
30.01.2023 - 03.03.2023
Kurs Tarihleri
20.02.2023 - 05.03.2023
₺200.00

Kurs Bilgileri


Belirtilen tarih ve saate kadar kayıt olup 200TL kurs ücretini bankamız hesabına yatırıp dekontun veya bankamatik fişinin fotoğrafını uzemakademi sistemine yükleyen katılımcılar "Temel İSG" ekibine eklenecektir.

Online bankacılık aracılığıyla kurs ücretini yatıracak olan kurs katılımcıları açıklama kısmına Ad-Soyad ve TC Kimlik No. bilgisini eklemelidir. Bankamatik aracılığıyla kurs ücretini yatıracak olan kurs katılımcıları bankamatikten aldıkları fişin üzerine Ad-Soyad ve TC Kimlik No. bilgisini tükenmez kalemle okunaklı bir şekilde yazmalıdır. Dekont ve bankamatik fişi fotoğrafı dışında belgeler kabul edilmemektedir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Sertifika Kursu Uygulama Yönergesi için tıklayınız.


Bu kurs, Yüksek Risk grubunda yer alan Hastane stajlarında istenen 16 saatlik Temel İş sağlığı ve güvenliği konularını içermektedir.

 

Tamamı Senkron oturumlar şeklinde Teams uygulaması üzerinden yapılacaktır.

100 üzerinden 50 puan ve üzerinde not alan katılımcılar başarılı sayılacaktır.

 

Başarılı katılımcılarımıza Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usül ve esasları hakkında yönetmelik maddesine uygun olarak hazırlanmış sertifika verilecektir.

 

Kayıt Tarihleri: 30 Ocak 17 Şubat 2023 03.03.2023 tarihine kadar uzatıldı.

Kurs Tarihleri: 20 Şubat – 24 Şubat 2023 

Sınav Tarihi: 26.02.2023 05.03.2023 Pazar günü yapılacaktır. (Sınav çevrim içi ortamda yapılacaktır.)

 

Not: Sertifikalar sistemde yer alan "Sertifikalarım" sekmesi altından imzalı şekilde indirilebilecektir.

Sertifikalarınızı https://uzemakademi.klu.edu.tr/sertifika adresinden doğrulatabilirsiniz.

Sağlık Sektörüne Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi Sertifika Kursu

Konular

İçerik

Öğretim Elemanı

Öğretim Şekli

Öğretim Süresi

Yer

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

Erkan Özdoğan

Uzaktan

20 Şubat 20:00-22:00

Teams Genel Konular Ekibi

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

Erkan Özdoğan

Uzaktan

21-22 Şubat
20:00 - 22:00

Teams Teknik Konular Ekibi

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

3. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

Hülya Arıkan

Uzaktan

23-24 Şubat
20:00 - 21:00

Teams Sağlık Konuları Ekibi

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

Kluzem

Eğitmen Bilgileri
Öğr. Gör. Erkan ÖZDOĞAN, Öğr. Gör. Hülya ARIKAN